Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt.” Mistrzostwa Gminy Święciechowa Gry w Kopa”.

W dniu 10 listopada  2017 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie Klub Sportowy Kormoran Święciechowa”z siedzibą 64-115 Święciechowa, ul. Ludowego Wojska Polskiego 6, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl, w zakładce „Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego’’. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie: – bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                             

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                              

– listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie         

 ul. Ułańska 4                                     

64-115 Święciechowa  

do dnia 19.11.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegóły oferty

TytułTypRozmiarDodany przez
Ofertapdf1.62 MBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 listopad 2017 10:09 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego