Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Remont kościoła w Gołanicach" Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 14
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa ulicy Święciechowskiej '' w Lesznie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 23
Ogłoszenie nr 1 dotyczące postępowania na "Remont kościoła w Gołanicach" Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 40
Komunikat o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla młodych sportowców w 2024 roku. Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 51
Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 47
SPRZEDAŻ WĘGLA !!! CENA 1 TONY WĘGLA 900,00 ZŁ. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 54
Protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 57
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 55
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 56
Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 60

Podkategorie