Kwota Funduszu Sołeckiego - 10 469,64 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw

Kwota: 1 800,00 zł

2. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej

Kwota: 5 300,00 zł

3. Organizacja impez integracyjnych

Kwota: 3 000,00 zł

4. Poprawa estetyki wsi

Kwota: 369,64 zł