Kwota Funduszu Sołeckiego - 14.755,98 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zakup nowych elementów na plac zabaw

Kwota 2.500,00 zł

2) Remont terenu przed świetlicą wiejską

Kwota 10.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.255,98 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł