Kwota Funduszu Sołeckiego - 13.761,22 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Modernizacja terenu przed salą wiejską

Kwota 10.761,22 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.500,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.500,00 zł