Kwota Funduszu Sołeckiego - 10.923,53 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 2.000,00 zł

2) Zakup 2 ławostołów do sali wiejskiej

Kwota 650,00 zł

3) Remont sali wiejskiej, remont pomieszczeń po remizie

Kwota 3.223,53 zł

4) Montaż barierek ochronnych na sali wiejskiej

Kwota 2.700,00 zł

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.250,00 zł

6) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.100,00 zł