Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowy - została wybrana Pani Monika Jakubowska, zam. Bukówiec Górny.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku główny księgowy pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto uzyskała najwyższą ocenę podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej, w której wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym na danym stanowisku. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 


Joanna Primel
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Święciechowie