Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu na stanowisko: pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa została wybrana Pani :

Karolina Nyczka zam. Święciechowa

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa. Złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.

Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w/w stanowisku.

 

 Maria Marczyńska

dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie