Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko: sprzątaczka na zastępstwo na okres 5 miesięcy tj. od 01.02.2021 do 30.06.2021 r. w wymiarze 0,75 etatu została wybrana Pani :

 

RENATA PIOTROWIAK

 

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.

Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w/w stanowisku.

 

 Maria Marczyńska

dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie