Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: sprzątaczka - została wybrana Pani:

 

1. EWA Górna zam. Leszno

 

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień. Spełniła wymogi  i  oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 

Wioletta Spychała

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem