Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych - został wybrany Pan Sebastian Andrzejewski, zam. Święciechowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrany kandydat spełniał wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. świadczeń wychowawczych pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniał wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie go na ww. stanowisku.

                                                                                                         

  Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie