Dyrektor Przedszkola Samorządowego informuje o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.

W wyniku analizy i oceny merytorycznej złożonych przez kandydatów dokumentów na w/w stanowisko pracy zakwalifikowała się Pani Andżelika Duszyńska zamieszkała w Osiecznej.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze . Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że zdobyte wykształcenie, wiedza i doświadczenie gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.