Kwota Funduszu Sołeckiego - 27 050,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placów zabaw w Lasocicach i Ogrodach

Kwota: 12 050,00 zł

2. Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach

Kwota: 15 000,00 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego