Kwota Funduszu Sołeckiego : 41.466,14 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Zakup nagłośnienia :

Kwota: 4.000,00 zł,

2) Zakup ławostołów :

Kwota: 5.000,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota : 5.000,00 zł,

4) Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej:

Kwota: 1.466,14 zł,

5) Adaptacja pomieszczenia w Sali wiejskiej na salę fitness:

Kwota: 26.000,00 zł

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 styczeń 2020 13:59 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego