Marian Dolata - Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Adamczak

Maciej Borowiak

Jan Dutka

Józef Głowiak

Kazimierz Gorwa

Adam Hudzik

Jerzy Klich

Jan Korytowski

Edward Kurpisz

Aleksander Leciejewski

Jerzy Machowiak

Karol Martynów

Irena Pazoła

Stanisław Urbański

Sebastian Wencel

Stanisława Warszawska

Jerzy Włodarczak

Zbigniew Zajdel

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego