Joachim Piwek - Długie Stare - Przewodniczący

Aleksandra Groblica - Piotrowice - Zastępca Przewodniczącego

Julia Kapała - Sekretarz

 

Maksymilian Tulewicz - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Wiktoria Kędziora - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Joanna Kubacka - Długie Stare - członek Komisji Rewizyjnej

 

Dominika Bożkiewicz - Długie Nowe

Wiktoria Olejniczak - Przybyszewo

Konrad Żukowski - Lasocice

Daniela Szulc - Długie Stare

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 listopad 2018 13:07 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego