Dnia 10 czerwca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że otwarcie ofert w przetargu na " Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+” nastąpi dnia 10 czerwca 2020 roku o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Rynek 14 a, 64 – 115 Święciechowa przy jednoczesnej transmisji online pod linkiem:

 https://youtu.be/WTkvhRG_DWs

 

Dnia 4 czerwca 2020 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 4 czerwca 2020 r.".

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła+ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf442.39 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf749.46 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf534.74 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf387.00 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf398.91 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf383.23 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf518.71 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z83.78 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 4 czerwca 2020 r.pdf265.33 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf376.57 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 czerwiec 2020 09:36 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 czerwiec 2020 13:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 07:48 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 07:49 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 czerwiec 2020 13:45 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego