Dnia 3 listopada 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 264 805,71 zł brutto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:0104be3c-3dad-4773-b381-b144550c8a3d 

Link do postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0104be3c-3dad-4773-b381-b144550c8a3d

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf133.20 KBAurelia Prałat
SWZpdf957.46 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SWZpdf578.22 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 2 do SWZpdf549.82 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 3.1 do SWZpdf433.76 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 3.2 do SWZpdf433.72 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 4.1 do SWZpdf319.18 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 4.2 do SWZpdf329.14 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 5 do SWZpdf722.27 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 6 do SWZpdf515.98 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 7 do SWZpdf399.67 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 8 do SWZpdf394.74 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 9.1 do SWZpdf620.49 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 9.2 do SWZpdf640.42 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 10 do SWZpdf321.99 KBAurelia Prałat
Załączniki edytowalne7z24.89 KBAurelia Prałat
Informacja, o której mowa w art. 222 ust 5pdf364.03 KBAurelia Prałat
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 22 październik 2021 14:07 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 14:12 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 14:19 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 październik 2021 15:16 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 10:23 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 listopad 2021 14:18 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 14:19 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego