Dnia 11 października 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizacje zadania zamierza przeznaczyć kwotę 254 808,00 zł brutto

Dnia 8 października 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 08.10.2021 r."

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 33b463e1-eee7-4277-b461-31338c7fc4d7

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33b463e1-eee7-4277-b461-31338c7fc4d7

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf130.44 KBAurelia Prałat
SWZpdf714.24 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SWZpdf503.12 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1a do SWZpdf523.61 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 2 do SWZpdf541.63 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 3 do SWZpdf616.24 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 4 do SWZpdf400.75 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 5 do SWZpdf325.10 KBAurelia Prałat
Załącznik Nr 6 do SWZpdf285.54 KBAurelia Prałat
Załącznik Nr 7 do SWZpdf492.84 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 8 do SWZpdf366.00 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 9 do SWZpdf21.58 MBAurelia Prałat
Załącznik nr 10 do SWZpdf150.03 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 11 do SWZpdf1.06 MBAurelia Prałat
Załączniki edytowalne7z47.63 KBAurelia Prałat
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z 08.10.2021r.pdf367.33 KBAurelia Prałat
Informacja o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzppdf366.06 KBAurelia Prałat
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 październik 2021 13:00 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 październik 2021 13:02 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 październik 2021 13:01 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 13:03 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 październik 2021 10:26 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 październik 2021 10:27 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 październik 2021 15:49 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 październik 2021 15:50 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego