Rok 2023

Data wypływu: 30.06.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7029- 2023

 

Przedmiot petycji: wydanie negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Rozstrzygnięcie: przekazano wg właściwości