Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Andrzejewski Jan - Radny Rady Gminy

Buszewicz Józef - Radny Rady Gminy

Domańska Maria - pracownik wydający decyzje administracyjne - Gminny Osrodek Pomocy Społecznej

Dutka Jan - Radny Rady Gminy

Harasim Danuta - Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie

Homska-Makowska Karolina - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty

Hubert Hanna - Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem

Jąder Iwona - Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach

Kołodziej Jerzy - Radny Rady Gminy

Korytowski Jan - Radny Rady Gminy

Kurpisz Edward - Radny Rady Gminy

Lorych Marek - Wojt Gminy Święciechowa

Machowiak Jerzy - Radny Rady Gminy

Marczyńska Maria - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie

Miszczak Elżbieta - Radna Rady Gminy

Primel Joanna - Kierownik Ginnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

Raburska Longina - Radna Rady Gminy

Rusiecka - Kłodnicka Bogna - Radna Rady Gminy

Samolak Piotr - Radny Rady Gminy

Stachowiak Zbigniew - Radny Rady Gminy

Stachowski Mateusz - Radny Rady Gminy

Ślaga Łukasz - Skarbnik Gminy Święciechowa

Tomczak Patryk - Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta

Tulewicz Marek - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie

Wasilewska Anna - Radna Rady Gminy

Zajdel Zbigniew - Radny Rady Gminy