Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta na realizację zadania publicznego pt.: „Turniej gry w kopa o mistrzostwo gminy i puchar Wójta Gminy Święciechowa w ramach obchodów 75- lecia istnienia Klubu Sportowego Kormoran Święciechowa ”

W dniu 27 lutego 2024r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Kormoran Święciechowa z siedzibą 64-115 Święciechowa, ul. Ge. St. Sosabowskiego 6 na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  

Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– listownie na adres: 

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa  

do dnia 05 marca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ofertapdf821.86 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 luty 2024 14:58 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego