Uprzejmie informujemy, że w dniach od 08 lutego 2024 roku do 14 lutego 2024 roku, tj. w okresie trwania naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2024 roku, do Urzędu Gminy w Święciechowie nie wpłynęły żadne zgłoszenia dot. kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych.

Skład komisji konkursowej zostanie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Święciechowa.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15 luty 2024 13:32 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 luty 2024 13:33 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 luty 2024 13:33 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego