Wójt Gminy Święciechowa, działając na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 1368) oraz § 8 załącznika do Uchwały Nr VII/53/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 286, poz. 4598), w związku z zarządzeniem 0050/21/2023 z 27.01.2023 r. zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących:

a) zmiany rodzaju miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice na samodzielną miejscowość Ogrody

lub

b) włączenia (przeniesienia) numerów porządkowych w m. Ogrody przysiółek wsi Lasocice do samodzielnej m. Lasocice.

Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i zostaną przeprowadzone na terenie miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice.

Konsultacje przeprowadzone będą od 6 lutego do 10 lutego 2023 r. w postaci ankiet skierowanych do dorosłych mieszkańców miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice.

Formularz ankiety dostępny będzie:

Wypełnione ankiety należy dostarczyć w terminie do 17.02.2023 r.

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa (pokój nr 5) w godzinach pracy Urzędu.

    Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:
  • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/ogloszenia-i-komunikaty.html

  • na stronie internetowej www.swieciechowa.pl

  • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

  • w mediach społecznościowych.

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ankietadoc26.50 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:06 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:09 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego