Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

W dniu 04 listopada 2021r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare z siedzibą Długie Stare, ul. Leszczyńska 1/1, 64-100 Leszno na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Historyczny quest o DS.”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 ze zmianami) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl..

Zgodnie z art. 19a ust. 4 wyżej cytowanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa  

do dnia 12 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

TytułTypRozmiarDodany przez
Ofertapdf1.17 MBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 05 listopad 2021 10:43 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego