Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o przetargu Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 349
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 353
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 345
Informacja o przetargu Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 383
Komunikat o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2021 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 382
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 365
Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2021 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 369
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zalewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 355
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa na 2021 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 396
Tryb pozakonkursowy na małe granty dla ogrganizacji pozarządowych z terenu Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 383

Podkategorie