Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1163
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 761/2; 784/7 i 790/1 w obrębie Święciechowa. Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 1046
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 61; 561/1; 561/8; 565; położonych w obrębie Święciechowa. Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 1066
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1090
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1077
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1278
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5 Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 1139
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1103
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1237
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1134

Podkategorie