Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta do spraw kadrowo-płacowych  w Święciechowie została wybrana :

Pani Aldona Witkiewicz  –zam. Święciechowa ul Lipowa 31

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku referenta do spraw płacowo – kadrowych   w Święciechowie pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 29 kwiecień 2020 12:49 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. środa, 29 kwiecień 2020 12:49 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. środa, 29 kwiecień 2020 12:50 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego