Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko pracownika gospodarczego w Klubie Dziecięcym wybrana została Pani:

 

Marta Poniży, zam. w Święciechowie.

 
Uzasadnienie: Wybrana Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku pracownika gospodarczego : złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w.w stanowisku.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 styczeń 2020 08:43 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 08 styczeń 2020 08:44 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego