WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Beata Tycner

zamieszkała w Przybyszewie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Beata Tycner spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 listopad 2019 07:48 Sekretarz Gminy

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego