Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko: nauczyciel wspomagający na okres roku szkolnego 2019/2020 w wymiarze 1 etatu została wybrana Pani:

 

Małgorzata Gorczyca, zam. w Długiem Starem

 

Uzasadnienie: Wybrana Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: nauczyciel wspomagający; złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w.w stanowisku.Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela na okres roku szkolnego 2019/2020 w wymiarze 1 etatu została wybrana Pani:
 
Kamilla Homska, zam. w Święciechowie
 
Uzasadnienie: Wybrana Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela; złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatka spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie jej na w.w stanowisku.Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko: sprzątaczka na okres roku szkolnego 2019/2020 w wymiarze 0,75 etatu zostały wybrane Panie :
 
1. Jolanta Maria Kulińska, zam. w Ogrodach
2. Hanna Skałecka, zam. w Krzycku Małym
 
Uzasadnienie: Wybrane Kandydatki spełniły wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatki spełniły wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie ich na w.w stanowiskach.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 sierpień 2019 11:29 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego