Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: pomoc nauczyciela - została wybrana Pani:

1.    MARLENA ŁĄCZEK zam. Lasocice

2.    IWONA JANOWICZ zam. Przybyszewo

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: woźna oddziałowa/pomoc nauczyciela - została wybrana Pani:

1.   ANETA ROLLA zam. Krzycko Małe

2.   IZABELA ADAMSKA zam. Święciechowa

3.   JOANNA ZIELIŃSKA zam. Świeciechowa

4.   LIDIA JÓZEFIAK zam. Długie Stare

5.   MAŁGORZATA PAWLAK zam. Przybyszewo

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: woźny - został wybrany Pan, WOJCIECH MUSIELAK zam. Święciechowa.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: sprzątaczka  - została wybrana Pani:

1.     JOANNA JAROSZEWSKA zam. Lasocice.

2.     KATARZYNA KOSZUR zam. Święciechowa                                                                      

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: nauczyciel wspomagający - została wybrana Pani:

1.     JOANNA BISKUP zam. Leszno

           2.     EMILIA ŚCIBIWOŁK zam. Leszno 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego - została wybrana Pani:

1.     ELŻBIETA KISTELA, zam. Święciechowa.

2.     JOANNA STRÓŻYŃSKA zam. Świeciechowa

3.     MAJA BORTEL zam. Klonówiec

4.     AGATA STACHOWIAK zam. Świeciechowa

 

Uzasadnienie:

Wybrani kandydaci spełnili niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że zdobyte doświadczenie, wiedza i wykształcenie pozwalają na zatrudnienie kandydatów na w/w stanowiska. 

 

Maria Marczyńska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Święciechowie

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 czerwiec 2018 11:05 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 czerwiec 2018 11:06 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 czerwiec 2018 11:11 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 20 czerwiec 2018 16:14 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego