Kwota Funduszu Sołeckiego - 20.901,87 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki :13.901,87 zł),

Kwota: 13.901,87 zł,

2) Doposażenie placu zabaw:

Kwota: 3.000,00 zł,

3) Doposażenie Sali wiejskiej:

Kwota: 2.000,00 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.000,00 zł,

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota : 1.000,00 zł,