Kwota Funduszu Sołeckiego - 13.217,19 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe

Kwota 13.217,19 zł