Kwota Funduszu Sołeckiego - 11.260,92 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Długie Nowe - urządzenie ,, zjazd liniowy''

Kwota: 7.000,00 zł

2) Zakup zmywarko - wyparzarki do sali wiejskiej

Kwota: 4.150,00 zł