Kwota Funduszu Sołeckiego - 17 413,24 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Zagospodarownaie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali Wiejskiej i Kościoła

Kwota: 17 413,24 zł