Kwota Funduszu Sołeckiego: 29.649,35 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe :

Kwota: 29.649,35 zł.