Kwota Funduszu Sołeckiego - 25 418,75 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Kwota 25 418,75 zł