Kwota Funduszu Sołeckiego - 24.777,43 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Kwota 24.777,43 zł