Kwota Funduszu Sołeckiego - 18.377,92 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zagospodarownaie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali Wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - III etap

Kwota 18.377,92 zł