Kwota Funduszu Sołeckiego - 15 153,28 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali Wiejskiej i Kościoła w m. Niechłód

Kwota: 15 153,00 zł