Kwota Funduszu Sołeckiego - 22.844,16 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe

Kwota 15.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 4.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 3.844,16 zł