Kwota Funduszu Sołeckiego - 13 953,75 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Doposażenie placu zabaw w m. Krzycko Małe

Kwota: 13 100,00 zł