Kwota Funduszu Sołeckiego: 32.503,79 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Czyszczenie stawu :

Kwota: 1.000,00 zł,

2) Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł) :

Kwota: 24.003,79 zł,

3) Doposażenie Sali wiejskiej :

Kwota: 3.000,00 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców :

Kwota: 2.000,00 zł,

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 2.500,00 zł.