Kwota Funduszu Sołeckiego- 28 736,04 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zakup namiotu

Kwota 4 000,00 zł

2) Doposażenie nagłośnienia

Kwota 2 000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota 2 736,04 zł

4) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 3 000,00 zł

5) Zakup kruszywa do utwardzenia ul. Lipowej

Kwota 17 000,00 zł