Kwota Funduszu Sołeckiego - 25.603,10 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Wykonanie nawierzchni parkingu ( przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach

Kwota 8.103,10 zł

2) Oczyszczenie stawu pożarniczego

Kwota 15.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.500,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł