Kwota Funduszu Sołeckiego - 20.241,51 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Wykonanie nawierzchni parkingu ( przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach

Kwota 17.741,51 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł