Kwota Funduszu Sołeckiego - 16 303,85 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych I etap

Kwota: 14 000,00 zł

2. Zakup elementu bujanego na plac zabaw Oddziału Przedszkola w Gołanicach

Kwota: 1 300,00 zł

3. Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów)

Kwota: 1 003,85 zł