Statut Gminy ( poniżej w załącznikach )

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Święciechowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

Statut Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie ( poniżej w załącznikach )

Statut Centrum Usług Wspólnych

Statut Przedszkola Samorządowego w Święciechowie  ( poniżej w załącznikach )

Statut Szkoły Podstawowej w Święciechowie ( poniżej w załącznikach )

Statut Klubu Dziecięcego w Święciechowie

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Święciechowa ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Przybyszewo ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Gołanice ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Długie Nowe ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Trzebiny ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Lasocice i Ogrody ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Niechłód ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Piotrowice ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Krzycko Małe ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Długie Stare ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Strzyżewice ( poniżej w załącznikach )

Statut sołectwa Henrykowo  ( poniżej w załącznikach )

Statut Stowarzyszenia '' Rowerowa S5''