Statut Gminy ( poniżej w załącznikach )

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Święciechowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

Statut Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie

Statut Centrum Usług Wspólnych

Statut Przedszkola Samorządowego w Święciechowie  ( poniżej w załącznikach )

Statut Szkoły Podstawowej w Święciechowie ( poniżej w załącznikach )

Statut Klubu Dziecięcego w Święciechowie

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

Statut sołectwa Święciechowa

Statut sołectwa Przybyszewo

Statut sołectwa Gołanice

Statut sołectwa Długie Nowe

Statut sołectwa Trzebiny

Statut sołectwa Lasocice i Ogrody

Statut sołectwa Niechłód

Statut sołectwa Piotrowice

Statut sołectwa Krzycko Małe

Statut sołectwa Długie Stare

Statut sołectwa Strzyżewice

Statut sołectwa Henrykowo

Statut Stowarzyszenia '' Rowerowa S5''