Jednostka prowadząca

Stanowiska ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Ewa Zawadzka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-525

Monika Matecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-526

 

Wymagane dokumenty:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

W przypadku nabycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny, zawiadomienie o zakończeniu budowy i projekt budowlany.

W przypadku zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Stawki podatkowe:

Zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Gminy:

Sposób załatwienia sprawy przez Urząd:

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.

Inne informacje:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Dorota Gnacińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-529

 

Podatek od nieruchomości można zapłacić:

·       na rachunek Urzędu Gminy w Święciechowie PBS Filia Święciechowa

     nr konta: indywidualne podane w decyzji podatkowej,

·       u inkasenta (w terminach wyznaczonych rat podatkowych).

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.